Suoritamme kuntokartoituksia niin esitutkimus- kuin asuntokauppaan liittyvissä toimenpiteissä

Kuntotutkimus on halpa vakuus, kun ollaan myymässä kiinteistöä ja se antaa uudelle ostajalle selvän kuvan rakennuksen mahdollisista puutteista tai vaurioista.

Kartoituksen tarkoitus on saattaa kiinteistön ostaja sekä myyjä tietoisuuteen mahdollisista vaurioista ja kiinteistään liittyvistä kosteusteknisistä riskeistä. Kuntokartoituksen perusteella rajataan ja selvitetään myös kuntotutkimuksen tarvetta ja laajuutta.

Kuntokartoitus palvelee aina sekä myyjää, että ostajaa

Kun ollaan suunnittelemassa kiinteistön ostamista tai myymistä olisi järkevää selvittää rakennuksen kunto. Useimmin rakennuksessa ilmenevät ongelmat havaitaan vasta kiinteistökaupan jälkeen. Asukkaat alkavat epäillä mahdollista home- tai mikrobivauriota. Rakennuksessa tai rakenteissa saatetaan havaita homevaurioon viittaavia jälkiä tai hajuja. Myös asukkaat voivat alkaa oireilemaan.

Vaikka myyjä olisikin vastuussa myymästään kiinteistöstään, on siitä huolimatta vastuu – ja korvauskysymyksiä vuosienjälkeen hankala lähteä ratkomaan. Valitettavan usein ne päätyvät käräjille, jonka lopputulosta on hankala ennustaa. Selvää on kuitenkin se, että turhaa rahaa ja aikaa kuluu hukkaan!

Turun Kuntotutkimuksen asuntokauppaan liittyvät tarkastukset sekä tutkimukset ovat valtakunnallisesti ainutlaatuisia. Vanhoissa, kuten myös uusissa rakennuksissa ilmenee lähes poikkeuksetta aina huomautettavaa, vaikka vaurion laajuus ja vakavuus vaihteleekin. Vikojen tai vaurioiden tiedostaminen ja näihin riittävän nopea puuttuminen voi säästää kymmeniä, ellei satojatuhansia euroja korjauskustannuksissa. Ajatuksenamme on luoda mahdollisimman kattava käsitys rakennuksesta, jotta uusi ostaja voi varautua paremmin tuleviin korjauksiin ja ennakoimaan sekä ennalta ehkäisemään vakavia kosteus- ja homevaurioita. Kirjallinen raporttimme on erittäin laaja, mutta samalla selkeä. Se kertoo rakennuksesi nykyisestä tilasta, mutta samalla ohjaa myös tuleviin korjaustarpeisiin ja siihen käytettyihin hyviin korjaustapoihin. Sanonta ”tieto luo tuskaa” ei päde kiinteistöä ostaessa, vaan pikemminkin tieto luo turvaa ja varmuutta! Kun riittävän kattavasti tiedotetaan vaurioista, riskeistä sekä niihin liittyvistä huolto- ja korjaustoimista on uuden omistajan helppo omaksua uusi koti sellaisineen kuin se on.

Suosittelemme asuntokaupan yhteydessä sisäilmatutkimusta, lämpökuvausta, tiiviysmittausta ja kosteuskartoitusta. Tämä tutkimus paketti antaa runsaasti informaatiota rakennuksen kunnosta ja lisäksi menetelmä ei riko rakenteiden pintoja. Tutkimuksessa selvitetään mm.

  • sisäilman olosuhteet (painesuhteet, kosteus, lämpö, hiilidioksidi, ilmanvaihdon toimivuus jne.)
  • rakennuksen vaipan ilmavuodot
  • eristeviat ja -puutteet
  • LVIS laitteiden kunto ja toimivuus
  • rakennuksen vaipan ilmavuotoluku (n50)
  • mahdollinen kosteusvaurio
  • raportit kuntotutkimuksista

Tutkimus on todella kattava, asukasystävällistä ja tulosten perusteella on mahdollisten jatkotoimenpiteiden tekeminen varmaa!

Tutustu asuntokaupan kuntotutkimusesitteeseemme

Lataa asukaskyselylomake