Sisäilmanlaadulla on suuri merkitys ihmisen asumisviihtyvyyteen – ja terveyteen.

Homeongelman selvittäminen etenee usein vaiheittain. Ensisijaisesti tulisi keskustella lääkärin kanssa oireista, sillä oireiden laadusta voidaan pitkälti päätellä, voisiko kyseessä olla homeongelmasta aiheutuva ärsyyntyminen tai sairastelu.

Jos oireet viittaavat homeongelmaan, on rakennuksessa syytä suorittaa kosteus- ja homevauriotutkimus. Tutkimukseen sisältää aistinvaraiset tarkastelut, jonka perusteella saadaan selvitettyä näkyvät ja pintakosteustunnistimella löydettävissä olevat vauriot. Muita rakenteita rikkomattomia tutkimus menetelmiä ovat tiiviysmittaukset ja lämpökuvaukset sekä sisäilman olosuhdemittaukset. Rakenteista suoritetaan aina myös ns. riskianalyysi. Riskianalyysissä pyritään selvittämään kosteustekniset riskitekijät, eli rakenteet jossa voidaan olettaa olevan kosteusongelmia. Alustavien tutkimusten perusteella voidaan siten jatkotutkimusten tarve ja laajuus tarkemmin selvittää.

Sisäilmasta tehtäviä mikrobimittauksia tehdään yleensä silloin, kun halutaan selvittää onko rakennuksessa homeongelma. Nämä mittaukset ovat kuitenkin hyvin epävarmoja, eikä niiden tuloksia saisi tulkita ilman perusteellista riskianalyysikartoitusta: jos näytteessä on mikrobeja yli sallittujen viitearvojen, on rakennuksessa yleensä homeongelma. Joskus homeongelmat eivät kuitenkaan näy sisäilmanäytteissä. Sisäilmasta suoritetut näytteenotot ovat siksi vain osa tutkimusprosessia.

Sisäilman olosuhde tutkimuksilla tutkitaan huoneilman kosteutta, lämpötilaa, painesuhteita, sekä hiilidioksidipitoisuutta.

Huonosta ilmanlaadusta johtuvat oireilut ovat hyvin samantyyppisiä, kuin home- ja mikrobivaurioituneessa rakennuksessa oireilevalla. Näitä ovat mm. päänsärky, väsymys, tukkoisuus, limakalvojen ärtyneisyys jne.

Laadukkailla välineillä suoritettu tutkimus- ja mittaustyö antaa tarkan kuvan asunnon tai rakennuksen sisäilman laadusta. Kerromme sinulle tutkimustuloksista ja mahdollisista ongelmista mittaustyön aikana ja autamme sinua löytämään ratkaisun mahdollisiin sisäilmaongelmiin.