Ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja, rakenteita ja laitteita. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistöjen käyttö ja hoito voi tapahtua asbestin suhteen turvallisesti. Ennen erilaisten korjausten käynnistämistä on selvitettävä toimenpidealueelta mahdollisen asbestin esiintyminen ja sen vaikutukset korjaushankkeisiin.Vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Nämä korvaavat aiemman asbestilainsäädännön.

Uuden lainsäädännön keskeinen sisältö on, että rakennustyöhön ryhtyvän on aina selvitettävä purettavien rakennusmateriaalien asbestipitoisuus. Ei riitä, että kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä. Lisäksi asbestikartoituksen suorittajalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Tarjoamme asbestikartoitukset niin taloyhtiöille kuin yksittäisille osakkaille ja kiinteistönomistajille.

asbesti