Kauttamme tilattu kosteuskartoitus tai kosteusmittaus antaa tutkimusmenetelmän mukaisesti paikkaansa pitävää tietoa rakennuksesi mahdollisista kosteusvaurioista.

Rakenteiden kosteutta tutkitaan joko pintamittarien avulla rakenteita rikkomatta tai vaihtoehtoisesti ”pintaa syvemmältä” pääasiassa huomaamattomien porareikien kautta.

Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan sellaista ylimääräistä rakennuksen rakenteissa esiintyvää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumista tai, johtaa terveyshaittaa aiheuttavaan mikrobikasvuston kehittymiseen rakenteisiin (kosteusvaurio). Kosteusvaurio voi myös aiheuttaa rakennusmateriaalien kemiallista hajoamista, minkä seurauksena sisäilmaan vapautuu esimerkiksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kohonnut rakenteiden kosteus voi aiheutua vesivahingosta, veden kondensoitumisesta, rakentamisen aikaisen kosteuden jäämisestä rakenteisiin, veden kapillaarisesta noususta rakenteisiin tai muista syistä, joiden seurauksena rakenteet ovat jatkuvasti märkiä. Vaikka märät rakenteet eivät yleensä suoranaisesti aiheuta terveyshaittaa, voidaan kosteuden perusteella arvioida olosuhteita, jotka saattavat johtaa terveyshaittaa aiheuttavan mikrobikasvuston tai kemiallisten epäpuhtauksien päästöjen kehittymiseen.

kosteustutkimus

Kosteuskartoitus – pintakosteusmittarilla vaurioiden jäljille

Kosteuskartoitus on toimenpide, jolla selvitetään ongelman tai vaurion olemassaoloa.Kosteuskartoitus tehdään pintakosteusmittareilla rakenteiden pintoja rikkomatta ja aistinvaraisesti tutkimalla rakennuksen vesipisteiden, liitosten jne. kuntoa. Kosteuskartoitus ei paljasta mikrobivauriota, mutta mahdollisesti pinnan alla piilevän kosteuden. Kosteuskartoitus voidaan tehdä yksittäisiin kylpyhuoneisiin, tai laajempana koko asunnon kattavana tarkasteluna. Kartoituksen perusteella on jatkotoimenpiteiden tekeminen varmaa.

asuntokaupan_kuntotarkastukset

Kosteustutkimukset – mittaustulokset ”pintaa syvemmältä”

Kosteustutkimuksissa mennään yleensä aina ”pintaa syvemmälle”, tämä voi tarkoittaa rakenteiden avaamista, mutta yleensä sillä tarkoitetaan porareikämittausta tai muuta vastaavaa lievempää rakenteiden pintoja rikkovaa menetelmää.Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaisesti välttämään turhaa rakenteiden avaamista, siksi käytössämme on esim. endoskooppikameroita ja muita vastaavia tutkimusvälineitä. Porareikämittaus- ja näytepalamittausmenetelmät ovat luotettavia ja tarkkoja mittausmenetelmiä, kun halutaan selvittää rakenteen todellinen kosteuspitoisuus.Väliseinien ja välipohjien kosteusteknisentoimivuuden mittaaminen vaatii melko lyhyen ajan, kun taas esim. ulkoseinissä ja betonissa tasaantumisajat ovat huomattavasti pitempiä. Puun kosteutta mitataan ns. ”piikkimittarilla”, joka mittaa puun painoprosenttia (p-%) menetelmänä tämä on luetettava puunkosteutta mitattaessa.