Lämpökuvauspalvelut yksityisille, yrityksille ja teollisuudelle

Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jolla voidaan arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa. Sitä voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä sekä uudisrakennusten laadunvalvonta mittauksissa, että vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa. Lämpökuvauksen avulla selvitetään mm. eristeviat/puutteet, kosteusvauriot, ilmavuodot sekä talotekniikan kunto. Rakennusten lämpökuvaajilta edellytetään VTT:n myöntämää henkilösertifiointia!

Tarve lämpökuvaukseen syntyy useista tekijöistä, yleisimpiä ovat:

  • Asukkaat valittavat vedontunteesta tai liian kylmistä sisälämpötiloista.
  • Rakennuksen omistajat ovat kiinnittäneet huomiota liian suureen energian kulutukseen tai suunnittelevat lämpöteknistä korjausta.
  • Rakennuksessa on tarvetta tehdä korjauksia ja samassa halutaan parantaa rakennuksen lämpöteknistä toimivuutta.
  • Rakennuksessa epäillään kosteusvaurioita.
  • Teollisuus- ja toimistorakennuksissa halutaan selvittää energiakustannusten pienentämistä.
  • Rakennusten käyttäjät epäilevät ilmanvaihdon riittävyyttä tai sen tehokkuutta.
  • Uudisrakennuksen tai peruskorjatun rakennuksen lämpöteknisen toimivuuden laatu halutaan varmistaa.
  • Asukkaat haluavat selvittää rakennuksen lämpöteknisen toimivuuden energiakatselmuksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemat Asumisterveysohjeet sekä sitä täydentävässä asumisterveysoppaassa määritellään asuintilojen lämpö- ja fysikaaliset olosuhteet. Liian matalat tai korkeat lämpötilat ja veto vaikuttavat siis suoraan asumisviihtyvyyteen, terveyteen sekä rakenteisiin. Tästä syystä tulisi lämpökuvausta hyödyntää kuntotutkimuksen yhteydessä!

Laadunvarmistusmittaukset

Uudisrakentamisessa lämpökuvaus on tehokas ja nopea tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää rakennuksen vaipan lämpötekninen kunto. Mahdollisten rakennusvirheiden ja puutteiden selvittäminen jo rakentamisen aikana on kustannustehokasta.

Ilmavuodot

Lämpimän sisäilman kulkeutuminen ulos paine-eron vaikutuksesta lisää energiakustannuksia. Lämpimän ja kostean sisäilman vuotaminen rakenteisiin sisältää aina kosteusvaurioriskin. Kylmän ulkoilman vuotaminen sisätiloihin vaikuttaa myös asumisviihtyvyyteen. Alipaineistuksen ja lämpökuvauksen avulla saadaan rakennuksen ilmavuotokohdat paikannettua!

Eristeviat ja -puutteet

Lämpökuvauksella voidaan havainnoida kylmäsillat, eristeviat-ja puutteet.

Kosteus- ja homevauriot

Lämpökuvausta voidaan käyttää apuna kosteuskartoituksissa ja vesivahinkotapauksissa. Se ei ole kuitenkaan kosteuskartoitusmenetelmänä parempi kuin muut käytössä olevat menetelmät. Tarkemmat analyysit vaativat usein aina lisätutkimuksina kosteusmittauksia tai rakenteiden avausta.

Talotekniikan lämpökuvaus

Taloteknisten varusteiden ja laitteiden lämpökuvauksella voidaan tehdä johtopäätöksiä varusteiden ja laitteiden kunnosta ja toiminnasta. Lämpökuvauksen etuna on ennen kaikkea sen nopeus, sillä yhdellä silmäyksellä voidaan tehdä monia johtopäätöksiä, joiden tekeminen muuten on joko mahdotonta tai ainakin vaatii aikaa vieviä mittauksia.

Lämpökamerakuvaus palvelut!

Lämpökuvausta on hyödyllistä käyttää niin korjausrakentamisen, kuin uudisrakentamisen yhteydessä, rakennusaikaisen/jälkeisen työn laadun varmistuksen etu syntyy, kun säästytään mahdollisesti turhilta ja kalliilta jälki korjauksilta. Laadunvarmistus antaa myös hyvän käsityksen asiakkaalle työn laadusta. Korjausrakentamisen yhteydessä tulisi aina tehdä kuntotutkimus! Suurin osa epäonnistuneista rakennuskorjauksista johtuu puutteellisista kuntotutkimuksista, lämpökamerakuvausta voidaan käyttää yhtenä tutkimus osiona, kun selvitetään korjausrakentamisen tarvetta.

Isännöitsijät sekä taloyhtiöt:

Lämpökameran avulla saadaan nopeasti ja luotettavasti tärkeää informaatiota kiinteistöjen kunnosta, kuten eristystason ja vaipan tiiveydestä. Lämpökamerakuvaus on nopea ja pintoja rikkomaton tutkimus menetelmä, tästä syystä se on myös kustannustehokasta ja asukasystävällistä! Energia-avustuksia sekä korjausavustuksia myönnetään mm. terveyshaittojen poistamiseen sekä kuntoarvion ja kuntotutkimuksen tekemiseen. Avustukset haetaan joko kunnalta tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

sisailmanmittaus3

lampokuvaus3

lampokuvaus9

lampokuvaus10