Laadimme perustasoiset energiatodistukset kahden arkipäivän kuluessa sovitusta kohdekäynnistä. Autamme mielellään myös energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin tähtäävissä askarruttavissa kysymyksissä.

Energiatodistus on laadittava vuonna 1980 jälkeen valmistuneisiin omakotitaloihin kun taloa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Energiatodistuksella pyritään tuomaan ostajien tietoon vertailukelpoista tietoa arvioitaessa ostettavan kohteen energiatehokkuutta. Energiatehokkuusluvun perusteella syntyy energialuokka, joka on tuttu esimerkiksi kodinkoneista jo entuudestaan. Luku on laskennallinen eikä sellaisenaan ole välttämättä vertailukelpoinen toteutuneeseen energian kulutukseen. Energian kulutus on valtaosin käyttäjätottumuksista riippuvaista, eikä siksi kerro todellisista ominaisuuksista ja talotekniikasta johtuvia eroja tarkasteltavassa rakennuksessa. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Kaikki laaditut energiatodistukset kirjataan ARA:n ylläpitämään rekisteriin (energiatodistusrekisteri.fi), josta oman tai ostamansa talon energiatehokkuutta voi tarkastella vaikka paperiversio olisikin joutunut hukkaan.

Lisätietoja energiatodistuksista: energiatodistusrekisteri.fi ja motiva.fi

Energiatodistus